Stedet hvor man danser til den glade 50’ og 60’er musik

Revisorer

BESTYRELSE

Husk sidste lørdag i: jan., feb., marts, april, sept., okt., nov.

Hvor svært kan det være!

Der er pt. lukket for tilgang af nye medl.,men man er velkommen som gæst og kan komme på vente- og mail-liste

Henv. til Them og oplys navn, tlf. + evt. adr. og mail-adr.

Sidst opdateret:   4. april 2018

Jørgen Lundgaard

Preben Østberg Hansen

Fra venstre: Benny Hansen, suppleant - Inge-Lise Kristensen, sekretær - Pia Olsen, kasserer - Them Larsen, formand -

Ib Jensen, bestyrelsesmedlem - Peer Svanholm, bestyrelsesmedlem - Lina Rydahl, suppleant