Stedet hvor man danser til den glade 50’ og 60’er musik

Formand

Kasserer

Sekretær

Them

Pia

Bente

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsessuppleanter

Revisorer

      Ib            Peer

        Lina            Benny

BESTYRELSE

Husk sidste lørdag i: jan., feb., marts, april, sept., okt., nov.

Hvor svært kan det være!

Der er pt. lukket for tilgang af nye medl.,men man er velkommen som gæst og kan komme på vente- og mail-liste

Henv. til Them og oplys navn, tlf. + evt. adr. og mail-adr.

Sidst opdateret:   17. april  2017

IMG_8795.PNG vises