Link til dansesteder og musik/orkestre:


Jens "Goliath" Bahnsen:  jensgoliath@vip.cybercity.dk


JPC Facebook gruppe: Jitterbugpc V/Them Larsen


Se også gruppen: Jitterbug i Høkassen på Dyrehavsbakken på Facebook